Lekcja 11: Deklinacja II

Lekcja 11: Deklinacja II

Znacie już deklinację pierwszą, przyszła pora poznać kolejną. Tym razem będzie trochę (ale tylko trochę!) trudniej, bo według łacińskiej deklinacji 2 odmieniają się trzy typy rzeczowników, ale zaraz przekonacie się, że nie taki diabeł straszny. No to do dzieła!

Deklinacja 2 to rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -us i -er, a także rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -um oraz przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego (o przymiotnikach jednak kiedy indziej). Końcówką genetivu 2 deklinacji jest -i. To właśnie po niej będziemy poznawać, że rzeczownik należy do tej deklinacji. Jeśli w słowniku spotkacie zapis „populus, i” (lud), „liber, bri” (książka) lub „verbum, i” (słowo), będziecie wiedzieli, że to rzeczownik deklinacji 2. Ogromna większość odmieniających się w ten sposób rzeczowników to rzeczowniki rodzaju męskiego, jednak są też wyjątki. Np. „humus, i” (ziemia) jest rodzaju żeńskiego, a „vulgus, i” (tłum) jest rodzaju nijakiego.


Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki męskie na -us

Przystępujemy do poznawania odmian. Na początek, tradycyjnie już, dla ułatwienia grafika ilustrująca odmianę rzeczowników o końcówce -us.

Łacina deklinacja 2
Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki na -us

Wg deklinacji 2 odmienia się rzeczownik „amicus, i” (przyjaciel).

Liczba pojedyncza

Nominativus: amic-us (przyjaciel)

Genetivus: amic-(przyjaciela)

Dativus: amic-(przyjacielowi)

Accusativus: amic-um (przyjaciela)

Ablativus: amic-(przyjacielem)

Vocativus: amic-e (przyjacielu!)

UWAGA! W vocativie większość rzeczowników tego typu będzie miała końcówkę -e. Są jednak wyjątki. Rzeczowniki, które w nominativie mają -ius (np. „filius” – „syn”) będą miały vocativus zakończony na -i (fili). Podobnie będzie w przypadku imion, np. Publius. Te same rzeczowniki mogą mieć różne formy genetivu. Obok standardowego „fili-i” można także spotkać formę „fil-i”.

Liczba mnoga

Nominativus: amic-(przyjaciele)

Genetivus: amic-orum (przyjaciół)

Dativus: amic-is (przyjaciołom)

Accusativus: amic-os (przyjaciół)

Ablativus: amic-is (przyjaciółmi)

Vocativus: amic-i (przyjaciele!)

W liczbie mnogiej takich cudów już nie ma. Wszystko odmienia się ładnie i regularnie. No, może poza tym, że czasami końcówka genetivu -orum skraca się do -um. Poza tym zwróćcie tylko uwagę na to, że końcówki tak naprawdę są bardzo zbliżone do końcówek deklinacji 1, więc łatwo je zapamiętać.


Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki męskie na -er

W tym typie łacińskiej deklinacji 2 można rozróżnić dwa rodzaje rzeczowników. Pierwszy to taki jak „puer”, gdzie końcówki deklinacji 2 dodaje się do formy nominativu i otrzymujemy „pueri” itd. W innych jednak zabraknie samogłoski „e” i temat ulegnie skróceniu. „Liber” (książka) nie będzie miała genetivu „liberi”, ale „libri”. Pozostałe formy tworzą się już regularnie.

Łacina deklinacja 2
Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki męskie na -er

Liczba pojedyncza

Nominativus: puer (chłopiec)

Genetivus: puer-(chłopca)

Dativus: puer-(chłopcu)

Accusativus: puer-um (chłopca)

Ablativus: puer-(chłopcem)

Vocativus: puer (chłopcze!)

Zwróćcie uwagę, że vocativus w tym typie deklinacji 2 jest taki sam jak nominativus.

Liczba mnoga

Nominativus: puer-(chłopcy)

Genetivus: puer-orum (chłopców)

Dativus: puer-is (chłopcom)

Accusativus: puer-os (chłopców)

Ablativus: puer-is (chłopcami)

Vocativus: puer-i (chłopcy!)


Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki nijakie na -um

Pierwsza i najważniejsza zasada dla rzeczowników rodzaju nijakiego: nominativus, accusativus i vocativus ZAWSZE jest taki sam (w obrębie danej liczby). Najlepiej zobaczyć to na przykładzie.

Łacina deklinacja 2
Łacina deklinacja 2 – rzeczowniki nijakie na -um

Zauważcie, że trzy wspomniane przypadki w liczbie pojedynczej mają końcówkę -um, a w liczbie mnogiej -a. Podobnie będzie też w innych deklinacjach, ale o tym później. W każdym razie zasadę o trzech takich samych przypadkach dla rodzaju nijakiego trzeba zapamiętać. A teraz odmiana:

Liczba pojedyncza:

Nominativus: verb-um (słowo)

Genetivus: verb-(słowa)

Dativus: verb-(słowu)

Accusativus: verb-um (słowo)

Ablativus: verb-(słowem)

Vocativus: verb-um (słowo!)

Liczba mnoga

Nominativus: verb-(słowa)

Genetivus: verb-orum (słów)

Dativus: verb-is (słowom)

Accusativus: verb-a (słowa)

Ablativus: verb-is (słowami)

Vocativus: verb-a (słowa!)

Zwróćcie uwagę, że odmiana jest bardzo podobna do poprzednich typów deklinacji 2 z łaciny. Tak naprawdę wystarczy zapamiętać jedną odmianę i kilka zasad i wiedzę mamy już w kieszeni (a raczej w głowie).


Na koniec jeszcze dla rozluźnienia króciutka, głupiutka, ale rozkoszna piosenka o 2. deklinacji łacińskiej. Może pomoże Wam zapamiętać końcówki!


Ćwiczenia do tej lekcji znajdziesz TUTAJ.
Jeśli coś jest niejasne, napisz do mnie, korzystając z formularza kontaktowego.
Wszystkie słówka z lekcji znajdziecie w słowniku łacińskim.

Photo credit: martinak15 / Source / CC BY

Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Lekcja 10: Zaimki osobowy i zwrotny – ćwiczenia

Lekcja 10: Zaimki osobowy i zwrotny – ćwiczenia

Zaimki osobowe to niezwykle ważny temat. Pełnią tak istotną funkcję (zresztą jak w każdym języku), że bez nich w zasadzie nie da się przetłumaczyć żadnego, nawet najprostszego tekstu. Dlatego tak ważne jest, by je zapamiętać i umieć prawidłowo odmieniać, znać wszystkie formy i potrafić je interpretować w zależności od kontekstu.

Aby udało się wam opanować wszystkie łacińskie zaimki osobowe oraz zaimek zwrotny, proponuję gruntowne przerobienie wszystkich zaproponowanych przeze mnie ćwiczeń. Jak zwykle znajdziecie tu ćwiczenia, w których trzeba będzie podać wymagane formy czy zamienić je na liczbę przeciwną. Z każdą kolejną lekcją będzie się jednak pojawiać coraz więcej ćwiczeń na tłumaczenie zdań. W końcu o to przecież nam chodzi – żeby jak najszybciej przejść do tłumaczenia tekstów. Nie uczymy się dla samej nauki. Chcemy rozumieć. Dlatego do omówienia pozostaje nam jeszcze jedna kwestia.

Łacina zaimki osobowe z przyimkiem „cum”

W niniejszej lekcji (Łacina zaimki osobowe i zwrotne – ćwiczenia) znajdziecie ćwiczenie, w którym trzeba będzie połączyć zaimki osobowe i zaimek zwrotny z przyimkiem „cum”, który oznacza „z” (choć ma o wiele więcej znaczeń, o czym przekonacie się za jakiś czas). Aby wyrazić myśl „z kimś, z czymś”, przyimek „cum” należy połączyć z odpowiednią formą rzeczownika, przymiotnika, zaimka lub innej części mowy w ablativie. O ile w przypadku innych części mowy powiemy po prostu  np. „cum puella” (z dziewczyną), nieco inaczej wygląda to z zaimkami. „Cum” przykleja się na końcu zaimka w ablativie, tworząc jeden wyraz: „mecum”, „tecum”, „secum”, „nobiscum” i „vobiscum”. Proste, ale trzeba zapamiętać.

Łacina zaimki osobowe z przyimkiem „de”

W ćwiczeniach pojawia się także przyimek „de” oznaczający „o”, również łączy się on z ablativem. „O dziewczynie” powiemy więc „De puella”. Tak samo jest w przypadku zaimków osobowych i zwrotnego, tutaj nie ma już wyjątku. Powiemy więc „De me”, „De te” i tak dalej.


Jeśli jeszcze mało wam teorii, obejrzyjcie poniższy film, w którym wszystko wyjaśnione jest raz jeszcze. Zaraz potem zapraszam do wykonania wszystkich ćwiczeń (Łacina zaimki osobowe i zwrotny – ćwiczenia). Powodzenia!

Łacina zaimki osobowe i zwrotny – wideo

 

Łacina zaimki osobowe i zwrotny – ćwiczenia

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 1.  Udzielono odpowiedzi
 2.  Do sprawdzenia
 1. Pytań 1 z 9

  Odpowiedniemu zaimkowi osobowemu w liczbie pojedynczej przyporządkuj odpowiadającą mu formę zaimka w liczbie mnogiej.

  Sortuj elementy
  • Vobis
  • Nos
  • Vestri
  • Nobis
  • Nostri
  • Ego
  • Tui
  • Mei
  • Me
  • Tibi

Wszystkie słowa występujące w ćwiczeniach znajdziecie w moim słowniku łacińskim.

Jeśli znajdziecie jakieś błędy lub coś będzie niejasne, piszcie koniecznie!


Photo credit: Following Hadrian / Foter /CC BY-SA

Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Lekcja 10: Zaimki osobowy i zwrotny

Lekcja 10: Zaimki osobowy i zwrotny

Podczas tej lekcji dowiesz się, jak powiedzieć po łacinie: „ja”, „ty”, „my” i „wy”, czyli w skrócie poznasz łacińskie zaimki osobowe. Poznasz także ich odmianę przez przypadki. Dodatkowo poznasz zaimek zwrotny, który będziemy w skrócie tłumaczyć jako „się”. Jesteś gotowy? No to do dzieła – zaczynamy temat „Łacina zaimek osobowy i zwrotny”!

Na pierwszy ogień idą dwa zaimki w liczbie pojedynczej, czyli „ja” i „ty” – słynne, pewnie znane wszystkim skądinąd „Ego” i „Tu”. Dla ułatwienia nauki najpierw grafika.


Łacina zaimek osobowy „Ego” i „Tu”

Łacina zaimek osobowy Ego i Tu
Łacina zaimek osobowy Ego i Tu

Jak widać na załączonym obrazku, zaimek „Ego” – „Ja” odmienia się przez przypadki w następujący sposób:

Nominativus: Ego (ja)

Genetivus: Mei (mnie)

Dativus: Mihi (mnie)

Accusativus: Me (mnie)

Ablativus: Me (mną)

Po łacinie lepiej niż po polsku widać, która forma odpowiada któremu przypadkowi. W polszczyźnie formę „mnie” trzeba interpretować z kontekstu, choć akurat nam, Polakom, raczej problemu to nie sprawia. Poniżej odmiana zaimka „Tu”.

Nominativus: Tu (ty)

Genetivus: Tui (ciebie)

Dativus: Tibi (tobie)

Accusativus: Te (ciebie)

Ablativus: Te (tobą)

Tutaj polskie tłumaczenie jest już bardziej oczywiste, choć forma „ciebie” również się powtarza. Czas na liczbę mnogą.


Łacina zaimek osobowy „Nos” i „Vos”

Łacina zaimek osobowy Nos i Vos
Łacina zaimek osobowy Nos i Vos

Łaciński zaimek osobowy „Nos” odmienia się przez przypadki w następujący sposób:

Nominativus: Nos (my)

Genetivus: Nostri / Nostrum (nas / z nas)

Dativus: Nobis (nam)

Accusativus: Nos (nas)

Ablativus: Nobis (nami)

Trzeba zwrócić uwagę na formę genetivu, a właściwie jego dwie formy. Właściwą formą genetivu oznaczającą „nas” jest „nostri”. „Nostrum” to specyficzna funkcja genetivu (genetivus partitivus), którą tłumaczymy „z nas, spośród nas”. O funkcjach przypadków będziemy mówić w osobnej lekcji za jakiś czas.

Jeśli chodzi o odmianę zaimka „Vos”, wygląda ona tak:

Nominativus: Vos (wy)

Genetivus: Vestri / Vestrum (was / z was)

Dativus: Vobis (wam)

Accusativus: Vos (was)

Ablativus: Vobis (wami)

I tutaj ta sama historia. Formę „Vestri” tłumaczymy jako „was”, „Vestrum” jako „z was, spośród was”.

UWAGA! Ponieważ, jak już kiedyś wspomniałem, łacina jest językiem fleksyjnym i po samej formie czasownika można poznać, o którą osobę chodzi w zdaniu, użycie zaimka osobowego nie jest konieczne jak np. w języku angielskim. Nie trzeba powiedzieć „Ego sum”, żeby wyrazić myśl „ja jestem” – wystarczy samo „sum”. Po angielsku trzeba powiedzieć „I am”.


Zaimek zwrotny
Łacina zaimek zwrotny Se
Łacina zaimek zwrotny

Zaimek zwrotny to odpowiednik polskiego „sobie”, chociaż najczęściej i tak będziemy go tłumaczyć za pomocą nieodmiennej partykuły „się”. Formy łacińskie wyglądają tak:

Nominativus: Brak

Genetivus: Sui (siebie)

Dativus: Sibi (sobie)

Accusativus: Se (siebie)

Ablativus: Se (sobą)

Zaimek ten nie ma nominativu. Żeby powiedzieć „On”, „Ona”, „Ono” używamy zaimków wskazujących – o nich w innej lekcji. Zaimek zwrotny nie ma też liczby mnogiej. W liczbie mnogiej używamy tych samych form co w liczbie pojedynczej.

Uwaga! W odróżnieniu od polszczyzny, gdzie niezależnie od osoby wykonującej czynność, używa się formy „się” (np. ja myję się, ty myjesz się, on myje się), po łacinie zaimka zwrotnego używamy tylko dla 3. osoby („lavat se” – myje się). Dla pierwszej i drugiej osoby użyjemy zaimków osobowych – „lavo me” (dosłownie „myję mnie”), „lavas te” (dosłownie „myjesz cię”).


Na koniec, dla tych, którzy lubią uczyć się z filmów, zabawna, ale bardzo pożyteczna animacja, która być może pozwoli wam wszystko sobie ułożyć w głowie.

Łacina zaimek osobowy i zwrotny (i nie tylko) – wideo


Znacie już teorię, pora na ćwiczenia. Znajdziecie je TUTAJ.
Jeśli coś jest niejasne, napisz do mnie, korzystając z formularza kontaktowego.

Photo credit: Bexx Brown-Spinelli / Foter /CC BY-ND

Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Lekcje 8 i 9: Deklinacja I i tłumaczenie zdań – ćwiczenia

Lekcje 8 i 9: Deklinacja I i tłumaczenie zdań – ćwiczenia

Łacina tłumaczenie zdań – pora wreszcie zabrać się za to zadanie od strony praktycznej. Znacie już I deklinację rzeczowników łacińskich, znacie teorię dotyczącą tworzenia, tłumaczenia i rozumienia łacińskich zdań, więc do roboty!

Teorię dotyczącą tłumaczenia zdań z łaciny oraz I deklinacji łacińskiej znajdziecie w poniższych lekcjach:

Lekcja 8: Deklinacja I
Lekcja 9: Jak tłumaczyć łacinę?

Ćwiczenia znajdują się poniżej. Jest ich pięć. Pierwsze trzy dotyczą właściwie tylko deklinacji I, pozostałe dwa to już ćwiczenia z tłumaczenia zdań z łaciny na polski. Czeka was zresztą nie tylko tłumaczenie, lecz także przekształcanie zdań, zmiana liczby rzeczowników, czasowników i tym podobne atrakcje. Jest zatem, co robić, mam nadzieję, że będzie wam się podobało i po zrobieniu tych ćwiczeń będziecie gotowi na dalsze łacińskie wyzwania.


Pamiętajcie oczywiście, że:

Wszystkie słowa występujące w ćwiczeniach znajdziecie w moim słowniku łacińskim.

Jeśli znajdziecie jakieś błędy lub coś będzie niejasne, piszcie koniecznie!


A gdyby mało wam było teorii lub nie chciało wam się wracać do moich lekcji, wszystko (tzn. teorię dotyczącą tematu: „Łacina tłumaczenie zdań) możecie przypomnieć sobie z poniższego filmiku.


Teraz pozostaje mi już tylko życzyć wam powodzenia z ćwiczeniami. Bawcie się dobrze!


Łacina tłumaczenie zdań i deklinacja I – ćwiczenia

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1.  Udzielono odpowiedzi
 2.  Do sprawdzenia
 1. Pytań 1 z 5

  Podaj wymagany przypadek rzeczownika „amica, ae” – „przyjaciółka” w liczbie pojedynczej.

  • dativus –  accusativus-  nominativus-  vocativus- genetivus-  ablativus- 

Photo credit: Merra Marie / Foter / CC BY

Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Kurs łaciny w Warszawie – rusza nowa grupa!

Kurs łaciny w Warszawie – rusza nowa grupa!

Od marca zaczynamy kolejny kurs łaciny dla początkujących! Rozpoczęły się zapisy do nowej grupy. Zatem jeśli podobają ci się moje internetowe lekcje i chciałbyś także uczestniczyć w kursie, który poprowadzę w realu, to bardzo dobrze się składa. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli się spotkać! Poniżej garść szczegółów dotyczących kursów łaciny.

Szczegóły dotyczące nowej grupy:

 1. Grupa początkująca (soboty 12-13.30) – zajęcia w tej grupie będą się odbywać raz w tygodniu i będą trwały 90 minut. Zapraszam na nie wszystkich, którzy nie uczyli się nigdy łaciny, a także osoby, które znają już podstawy, ale chcą je szybko powtórzyć i kontynuować naukę. Semestr obejmuje 30 godzin lekcyjnych nauki. Koszt semestru to 499 zł. Pierwsze zajęcia odbędą się 11 marca 2017, ostatnie – 1 lipca 2017. Dostępnych miejsc: 5/7

Zapisz się teraz »

Kurs łaciny Warszawa – szczegóły

Kurs łaciny będzie się odbywał w samym centrum Warszawy – przy ulicy Złotej 61, koło Dworca Centralnego, naprzeciwko Złotych Tarasów. Nie musicie kupować żadnych książek, wszystkie potrzebne do nauki materiały otrzymacie ode mnie. Aby przeczytać więcej szczegółów o kursie i o mnie, wejdźcie na tę stronę: http://kurs-laciny.globalnie.com.pl.

Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Deklinacja IV i V – ćwiczenia

Lekcje 35 i 36: Deklinacja IV i V – ćwiczenia

Deklinacja IV i V łacina nie należy do tematów specjalnie trudnych. Co niestety (albo i stety) nie oznacza, że nie trzeba ich dobrze opanować, żeby radzić sobie później z tłumaczeniem starożytnych tekstów. Dlatego przed wami kilka ćwiczeń, które pomogą wam te tematy dobrze przyswoić. Wiadomości teoretyczne dotyczące deklinacji IV i V znajdziecie w poniższych wpisach:

Lekcja 35: Bardzo prosta deklinacja IV
Lekcja 36: Deklinacja V i ostatnia. Naprawdę!

A teraz pora na ćwiczenia! Bawcie się dobrze!

Deklinacja IV i V- ćwiczenia

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 1.  Udzielono odpowiedzi
 2.  Do sprawdzenia
 1. Pytań 1 z 5

  Do form rzeczowników deklinacji IV dopasuj odpowiadający im przypadek.

  Sortuj elementy
  • accusativus, liczba pojedyncza
  • nominativus, liczba mnoga
  • genetivus, liczba mnoga
  • ablativus, liczba pojedyncza
  • dativus, liczba pojedyncza
  • ablativus, liczba mnoga
  • exercitu
  • exercitui
  • exercitus
  • exercituum
  • exercitibus
  • exercitum

Deklinacja IV i V – omówienie ćwiczeń

Pierwsze dwa ćwiczenia z dzisiejszego tematu „Deklinacja IV i V łacina” to zadania na opanowanie form deklinacji IV i V. W obu z nich musicie dopasować formy deklinacji IV lub V (zależnie od ćwiczenia) do opisu tej formy. Na przykład: do formy „res” trzeba dopasować odpowiadający jej opis „nominativus, liczba pojedyncza”.

W zadaniu trzecim musicie rozpoznać, do której deklinacji należy podany rzeczownik. Żeby nie było zbyt łatwo, formy podane są nie tylko w nominativie liczby pojedynczej. Aby rozwiązać ćwiczenie, musicie podać numer odpowiedniej deklinacji, wyrażając go cyfrą arabską.

Ćwiczenie 4 z tematu „Deklinacja IV i V” to znów rozpoznawanie i dopasowywanie form. Do rzeczowników IV i V deklinacji musicie dopasować odpowiednią formę rzeczownika „puella”. Uwaga – trzeba zachować ten sam przypadek i liczbę!

Ostatnie, 5 zadanie polega na dopasowaniu do form deklinacji IV i V odpowiedniej formy przymiotnika „pulcher, pulchra, pulchrum”. Trzeba być ostrożnym, uważnie patrzeć na liczbę, przypadek, ale także na rodzaj podanych przymiotników, żeby dobrze dopasować wszystkie formy!

I to by było na tyle. Przekonacie się, że po zrobieniu tych ćwiczeń deklinacja IV i V łacina nie będzie miała przed wami tajemnic. Przypomnę jeszcze tylko – najpierw opanujcie dobrze na pamięć same odmiany, a dopiero później róbcie ćwiczenia. taka forma nauki jest znacznie bardziej efektywna.

A teraz bierzcie się do pracy!


Który słownik łaciński wybrać? Sprawdź teraz!
Oglądaj filmy o łacinie i starożytności na YouTube!
Śledź Łacinę globalnie na FACEBOOKU,GOOGLE+PINTERESTINSTAGRAM
Posted in Uncategorized, Łacina - Lekcje | Leave a comment

Co się działo w Serbii w 1999 roku

Co się działo w Serbii w 1999 roku

Posted by Marucha w dniu 2017-06-11 (niedziela)

Minęła 18. rocznica ostatniego zbombardowania Jugosławii i wymazania europejskiego kraju z map i atlasów świata. Powstało nielegalne i dotąd nieuznane państwo Kosowo.

Amerykanin opowiada o Serbach – prawda o Kosowie (American about Serbs – The truth about Kosovo-Independence – YouTube:

Przekład z języka angielskiego:

I Stany Zjednoczone, i kraje europejskie haniebnie poparły muzułmańskich nazi-terrorystów i masowych morderców przeciwko serbskim chrześcijanom. Nie było żadnych serbskich przestępstw wojennych w czasie bałkańskich wojen; Serbowie się bronili. Zbrodnie wojenne były popełniane przez albańskich islamistów i bośniackich muzułmańskich oraz chorwackich nazistów.

Od lat dyskutujemy, czemu to takie straszne niebezpieczeństwo i katastrofa mieć albańskich terrorystów, tworzących jeszcze jedno albańskie terrorystyczne państwo Kosowo. Ciekawe, bo przecież albańscy muzułmanie mają już swoje muzułmańskie państwo, które nazywa się Albania. Jeszcze jedna Albania?

Uważam, że jest to jest najbardziej drańska, niemoralna i niewyobrażalna grabież ziemi; kradzież serbskiej ziemi. To jest skandaliczna, ohydna kradzież ziemi (na zdjęciach: mapy Kosowa, oderwanego od Serbii: grupy etniczne w 2008 roku: 70% serbskich chrześcijan, którzy są ofiarami muzułmańskiej inwazji).

Dzielni Serbowie próbują się bronić, powstrzymać inwazję i robią wszystko, co tylko w ich mocy, by walczyć, bo haniebny rząd USA i ten imbecyl Bush uznali niepodległość tego terrorystycznego państwa Kosowo, które stanowi zagrożenie nie tylko dla Serbów, ale i Grecji, Węgier, Rumunii i calej Europy! Ten islamski rak rozłazi się po całej Europie! To jest bardzo niebezpieczne.

Około 150 tysięcy serbskich ludzi, ktorzy mieszkają w Kosowie, są prześladowani, spychani i wyrzucani z własnych domów i mordowani. Terroryzowani przez dwa milionych albańskich muzułmańskich obcych przybyszów, którzy nielegalnie napadli na kraj. To ogromna inwazja obcych Albańczyków, którzy przybyli i napadli na serbskie terytorium, okupują cały obszar.

Dwa miliony albańskich islamistów przeciwko 150 tysiącom serbskich istnień. Nie bardzo uczciwa walka! Ale te 150 tysięcy Serbów – to bardzo dzielni ludzie. Próbują walczyć, kontrolować przynajmniej część Kosowa; nie uznają Kosowa i nie poddają się. To naprawdę grupa bardzo, bardzo dzielnych ludzi, i ta odważna grupa ludzi musi kontynuować swój sprzeciw przeciwko temu, co się dzieje.

No więc mamy sytuację, w której pozwalamy na to, co się dzieje, i to teraz, gdy Kosowo nie jest jeszcze rozpoznane jako niepodległe państwo – toż oni już połykają Europę!. I teraz, przy ich dużym przyroście naturalnym i przy ogromnej legalnej i nielegalnej emigracji z krajów trzeciego świata i muzułmańskich krajów, dajemy im jeszcze jedno państwo, jeszcze jedną bazę, jeszcze jedną odskocznię, z której mogą szmuglować ludzi, i coraz więcej narkotyków i różnych okropności, które roznoszą po całej Europie. To jest wprost nie do uwierzenia.

[Nie zapominajmy też o znaczeniu „Kosowa” jako miejsca ulokowania olbrzymiej amerykańskiej bazy wojskowej – Bondsteel. – admin]

Bombardowanie Serbii – Belgrad 1999r.

Wszyscy w Europie i w Ameryce powinni dzień i noc dziękować Serbom za to, czynią to dla nas. Serbowie są JEDYNĄ przeszkodą i jedyną nacją w Europie, która stawia opór islamskiemu terroryzmowi. A my im wbijamy nóż w plecy. To jest hańba! To jest przestępstwo, które popełniamy nie tylko na Serbach, ale i na nas samych! To jest wstrętne, haniebne!

My powinniśmy dziękować serbskim chrześcijanom dzień i noc, podziwiać ich i być im wdięczni, bo w latach 90-tych walczyli, żeby ratować Bałkany przed inwazją islamską. My powinniśmy ich podziwiać i dziękować im, a nie robić tego, co robią zdemoralizowani przywódcy w USA i Europie, potępiając Serbów i nazywając ich wojennymi przestępcami.

Serbowie są przestępcami, bo bronią własnego kraju?! – Oni nie są przestępcami wojennymi! Amerykańskie i europejskie zwierzęta, które bombardowały Serbów – to są przestępcy wojenni! Bombardowali i zwalczali Serbów wtedy, gdy ci próbowali bronić swojej ojczyzny od islamskiego terroryzmu. To nielegalni cudzoziemcy, którzy bombardowali Serbów, są przestępcami wojennymi.

Nielegalni obcy cudzoziemcy, którzy występują przeciwko Serbom – to są przestępcy wojenni. Ci, którzy bronią terrorystów, są przestępcami wojennymi! Środki masowego przekazu – media, to ŚWINIE, które potępiają heroicznych Serbów – to są przestępcy wojenni! (na zdjęciu: serbska matka w Kosowie, która straciła męża, trzech synów i dwie wnuczki).

*                        *                         *

Jak Serbowie byli zarzynani na handel organami ludzkimi (Exposed: how Kosovo Serbs were butchered for organs – YouTube:

Przekład z języka angielskiego:

„Ujawniono: w 1999 roku, islamiści albańscy z Kosowa wsadzili na ciężarówkę ponad 300 zakładników i przewieźli ich za granice do Północnej Albanii, gdzie im wycięli organy na sprzedaż”. – Carla del Ponte (główny prokurator w Międzynarodowym Sądzie Sprawiedliwości w Hadze).

To jedna z tych szokujących informacji, ujawnionych w książce Carli del Ponte, głównej prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze, który prowadził śledztwo w sprawie przestępstw wojennych, dokonanych na terenie Jugosławii w czasie islamskiej inwazji z Albanii. Książka nosi tytuł “The Hunt: Me and War” (Polowanie: Wojna i ja).

Kompletnie załamana Slobodanka Krsticz przez 10 lat próbowała się dowiedzieć o losie swojego syna, którego widziano ostatnio w obozie koncentracyjnym na granicy Kosowa z Albanią. “Po tym, co się dowiedziałam z tej książki, mało nie dostałam ataku serca. Teraz rozumiem, że ktoś, kto jest pod opieką super-mocarstw, wziął mojego syna i jego przyjaciół, pokroił na kawałki i sprzedał. Aż do dziś nie chciałam w to uwierzyć, ale po przeczytaniu tej książki nie mam pojęcia,jak przeżyję resztę mojego życia”.

Przetłumaczyła: Tiamat

http://zygmuntbialas.blog.pl

komentarzy 6 to “Co się działo w Serbii w 1999 roku”

https://marucha.wordpress.com/2017/06/11/co-sie-dzialo-w-serbii-w-1999-roku/#comment-682207

Posted in Uncategorized | Leave a comment